Služby naší společnosti

Naše společnost poskytuje komplexní služby v oblasti zpeněžení movitého i nemovitého majetku a procesů s tím souvisejících.

  • dražby dobrovolné a nedobrovolné
  • dražby elektronické
  • prodej majetku prostřednictvím elektronické aukce
  • zpeněžování majetku konkursní podstaty
  • kompletní služby na trhu s nemovitostmi
  • pronájem aukční síně
  • provádění licitačních úkonů
  • zajištění znaleckých posudků a odborných vyjádření
  • uskladnění a správa majetku konkursní podstaty